Oivallus

VALMENNUS- JA KOULUTUSPALVELU


Palvelut

         

Yhteistyön
kehittäminen
&
työhyvinvoinnin
parantaminen

luelisaa oranssi
 

Työpaikan pulmatilanteiden
rakentava ratkaiseminen
&
ongelmatilanteiden
ehkäiseminen ja käsittely

luelisaa oranssi
 

 Työsuojelun
yhteistoiminnan
kehittäminen


luelisaa oranssi

 

TYÖSKENTELYTAVAT

Valmennus, työnohjaus, koulutus
Ristiriitatilanteiden selvittely ja sovittelu
Työpaikkojen toimintaohjeiden kehittäminen

luelisaa oranssi

 

TYÖELÄMÄN TREENIKEHÄ®

Esimiestaidot
Työyhteisötaidot
Asiakas- ja potilastyö

luelisaa oranssi
 

VIITEKEHYKSET

Ratkaisu- ja voimavarakeskinen työskentelytapa & työelämän lainsäädäntö

luelisaa harmaa

© Valmennus- ja koulutuspalvelu Oivallus Ky 2016